نامه سناتورها


نامه عجيب ٤٧سناتور آمريكا به رهبران ايران 

١٨ اسفند ماه ١٣٩٣

اين كه بسيارى از مردم ايران و كارشناسان نسبت به پيشرفت مذاكرات هسته اى و به نتيجه رسيدن آن حساس هستند قابل درك است. اراده عمومى نيز متوجه و متمايل به حل اين مسئله بوده است و يكى از قول هاى رئيس جمهور در زمان انتخابات نيز رفع تنش در روابط بين المللى بود. اين اقبال از مذاكرات و پشتيبانى اكثر جناح هاى سياسى و نيرو هاى اجتماعى كشور، از جمله به اين دليل است كه اين تحريم ها مانند سنگ آسيا به پاى اقتصاد ايران بسته شده و تحرك كارآمد را از آن سلب كرده است. به همين دليل نيز نويسنده اين سطور نيز مطالب مربوط به اين موضوع را دنبال مى كند. در اين روز ها (١٧ اسفند ١٣٩٣) خبرى منتشر شد كه جاى تامل دارد. بلكه به نوعى رخداد عجيبى است. نامه ٤٧ سناتور جمهورى خواه كه به سران ايران نوشته شده و هشدار داده اند كه هر گونه توافق هسته اى تا آخر دوران آقاى اوباما اعتبار خواهد داشت. چون بعد از آن اين ها، آن توافق را بر هم خواهند زد! اين نامه از لحاظ مختلف عجيب است. چون بيشتر به يك لج بازى كودكانه يا يك عكس العمل عصبى شبيه است تا يك اقدام از طرف عده اى سياستمدار. دليل آن راهم مى توان دريافت.  اقدامات  آن ها در پيشگيرى از مذاكرات دولت آمريكا با جمهورى اسلامى ايران تا كنون به نتيجه نرسيده است، چه اين كه آقاى اوباما به جد در جلو اقدامات ايزائى آن ها مقاومت كرده است. ديگر اين كه دعوت از نتانياهو براى سخنرانى در كنگره هم نه تنها نتيجه دلخواه را ببار نياورد، بلكه بيشتر به يك افتضاح تبديل شد. به اين دلائل به نظر مى رسد طلب كاران پشت پرده از آن ها خواسته باشند كه به هر حال نتيجه اى تحويل شود و كار ديگرى نمانده جز اين كه نامه عجيبى به طرف مقابل بحث بفرستند و بگويند خواهشا شما از سر توافق بگذريد چون ما در آينده آن را خنثى مى كنيم. در واقع به زبان حال مى گويند اگر شما از سر توافق بگذريد آن گاه چنگال لابى كيسه پر را از روى گردن ما بر داشته ايد، چون ما به منابع مالى آن ها براى انتخاب مجدد نيز نياز داريم. 

بگذريم كه اگر توافقى صورت گرفت با كشور هاى مختلف انجام مى شود و اگر دولت بعدى آمريكا نيز بخواهد جلوى آن را بگيرد توفيق چندانى نخواهد داشت. به هر حال شايسته است دولت جمهورى اسلامى نيز در تدوين استراتژى خود گوشه چشمى به افق آتى رخداد هاى سياسى داخل آمريكا داشته باشد. در اين ميدان اگر در انتخابات آتى رياست جمهورى، جمهورى خواهان پيروز شوند كانديد آن ها يا جف بوش است يا فرد ديگرى نزديك به همان خط و خطوط كه ديك چينى معاون جورج دبليو بوش عامل تعيين كننده معنوى خط و ربط سياسى بين المللى آن ها خواهد بود. از بين كانديد هاى حزب دموكرات نيز فعلا خانم كلينتون بيشتر از سايرين مطرح است. براى درك موضع اين خانواده هم كافى است به آن سخنرانى كه آقاى كلينتن در مجلس اسرائىل در زمان رياست جمهورى خود ايراد كرد، مراجعه شود. به طور خلاصه در دولت بعدى مذاكره با ايران و تفاهم در هر دو حالت با چالش اساسى رو برو خواهد بود وسخن نهايى را لابى هاى خاص مطرح خواهند كرد. 

 اگر سناريو وزارت خارجه كشور مان، يعنى تصويب توافق در شوراى امنيت حاصل شود كارشكنى براى كنگره باز هم مشكل تر خواهد شد. خصوصا كه محبوبيت كنگره بين مردم در تمام نظر سنجى هاى سال ٢٠١٤ زير بيست در صد بوده است و افكار عمومى چندان نظر مساعدى با اين مجموعه ندارد. ليكن آن چه محسوس است عدم وجود هرگونه صدا و ندا وتاثير گذارى در داخل آمريكا از طرف ايران است. به همين دليل نيز، در كشورى كه افكار عمومى از اهميت برخوردار است، هر گونه سخن و موضع گيرى نا روا كه مطرح مى شود معمولا بى پاسخ مى ماند. خصوصا در ميدان سياست آمريكا لابى ها نقش تعيين كننده و رسميت يافته و جايگاه قانونى دارند و هر كشورى كه منافعى در ارتباط با آمريكا در نظر دارد ضرورتا از لابى ها براى پيش برد كار خود و خنثى كردن اقدامات مخرب نيز استفاده مى كند. چرا كه حتى برخى گروه هاى ذى نفع جلوى يك اقدام را سد مى كنند تا صرفا به زبان حال بگويند پس سهم ما يا منافع ما چه مى شود؟ شايد در بين امضا كنندگان آن نامه از اين نوع افراد هم وجود داشته باشد.  

تجربه كشور ديگرى كه در اين مورد اخيرا مطرح شده رخداد مربوط به كوبا است. دولت آقاى اوباما در  پايان سال ميلادى قبل  رسما پذيرفت كه روابط سياسى با كشور كوبا را پس از بيش از نيم قرن (از ژانويه ١٩٦١) بر قرار كند. باز هم نمونه اى از همين افراد و از جمله برخى از آن ها مانند سناتور روبينو اعلام مخالفت كردند و تهديد نمودند كه مانع تعيين سفير آمريكا در كوبا خواهند شد. ليكن رائول كاسترو در مصاحبه اى گفت كه بر قرارى روابط ديپلماتيك كانالى را باز خواهد كرد كه امكان پيشبرد مذاكره براى رفع تحريم هاى كوبا را ميسر خواهد نمود. مى توان دريافت كه اگر در آينده معرفى شدن سفير آمريكا در كوبا هم توسط كنگره تحت تسلط جمهورى خواهان مورد كارشكنى قرار گيرد، وجود رابطه سياسى خود به خود وجود مجارى براى رفع ساير مشكلات را تضمين خواهد كرد

    و اما متن خبرى كه توسط خبر گذارى ها مخابره شده است در مورد نامه عجيب ٤٧ سناتور٤٧ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به سران ایران هشدار داده‌اند که هر توافقی با باراک اوباما امضا کنند، فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری او دوام خواهد داشت.

در این نامه خطاب به سران ایران نوشته شده است: "ممکن است شما به طور کامل سیستم قانونی ما را نشناسید. اما هرچه که به تصویب کنگره نرسیده باشد، یک 'توافق ریاستی' با ضمانت اجرایی کامل به شمار نمی‌آید."

در ادامه نامه گفته شده است: "توافقی که به تصویب کنگره نرسیده باشد، می‌تواند فقط با یک حرکت قلم رئیس‌جمهوری بعدی باطل شود و کنگره آینده هم هر زمان لازم دید، قادر است موارد توافق را تغییر دهد."

سناتورهای جمهوری‌خواه در این نامه به رهبران ایران نوشته‌اند که دوره ریاست جمهوری آقای اوباما ژانویه ۲۰۱۷ تمام می‌شود در حالی که بیشتر نمایندگان کنگره بعد از آن و حتی سال‌ها در مسند باقی خواهند ماند.

این نامه توسط تام کاتن نوشته شده که چند ماه پیش با پیروزی در انتخابات از ایالت آرکانزاس وارد مجلس سنا شد. مارکو روبیو، تد کروز و رند پال از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا هم نامه به سران ایران را امضا کرده‌اند.

در نامه سناتورها آقای اوباما متهم شده که قصد دارد کنگره آمریکا را دور بزند
Comments