kalan_Tabibian

نرم افزار کمک آموزشی کتاب اقتصاد کلان

برخی از اساتید و دانشجوان گرانقدری که از کتاب اقتصاد کلان تالیف اینجانب استفاده می کنند مطرح کرده اند که نرم افزار مربوط توسط ناشر همراه کتاب ارائه نمی شود و یا اینکه نرم افزار بر روی برخی سیستم های عامل جدید کار نمی کند. به همین منظور یک ویرایش از الگو های کمک آموزشی را بر روی پایگاه اکسل آماده کرده ام که دوستان علاقمند می توانند از این سایت بار برداری کنند. وجود اکسل برای کار کرد این نرم افزار لازم است. پرونده مربوط در پائین این صفحه قرار دارد. در سمت راست پائین صفحه در مقابل نام نرم افزار یک علامت سهم قرار دارد که برای بار برداری بایستی بر روی آن کلیک کنید. فقط عنایت کنید که این نرم افزار تعدادی مکرو در بر دارد، که بر نامه لازم برای اجرای آن الگوها است. اگر در قسمت security اکسل مکرو را disable کرده اید یک پیام دریافت می کنید تحت عنوان option در آن مورد enable this content را انتخاب کنید. در غیر این صورت در بخش مربوط به security نرم افزار اکسل این کار را انجام داده و مکرو را enable نمائید(معمولا در بالا و دست چپ کلید دایره ای office button قرار دارد، بخش مربوط در excel options است).

Ĉ
Mohammad Tabibian,
Oct 23, 2014, 7:39 AM
Comments